Kursa ietvaros tiek aplūkotas un apgūtas tādas elektrobarošanas tēmas kā Zēnera diodes izmantošana, filtri un taisngrieži, tiristoru izmantošana, sprieguma reizinātāji, lineārie sprieguma stabilizatori, impulsu tipa sprieguma stabilizatori, strāvas stabilizatori, Saules enerģijas izmantošana elektrobarošanas nodrošināšanai u.c.

Kursa ietvaros studenti izstrādā un aizstāv laboratorijas darbus, bet kursa noslēgumā izveido un prezentē elektrobarošanas ierīci.