Moodle Ventspils Augstskola: Log in

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Lūdzu, izmantojiet domēna lietotājvārdu un paroli. Pēc sekmīgas autentifikācijas aizpildiet nepieciešamos datus par sevi. Studenta statusā Jums būs pieejami gan brīvie, gan nozīmētie kursi. Lai piekļūtu pasniedzēju statusam - pēc autentifikācijas nosūtiet itml@venta.lv ziņu, ka nepieciešams jūs iecelt pasniedzēja kārtā.