Studiju kursa mērķis

Kursa mērķis ir apgūt privāttiesisku lūgumu tulkošanas metodiku, veidot, izkopt un attīstīt tulkošanas iemaņas un prasmes, tulkojot standartizētus un vidējas sarežģītības pakāpes līguma tekstus, izmantojot pieejamos palīglīdzekļus un resursus, tostarp vispārīgās un speciālās vārdnīcas, datubāzes, paralēltekstus vācu un latviešu valodā.

 


Kursa_apraksts_Ligumu_tukosana_DE-LV.pdfKursa_apraksts_Ligumu_tukosana_DE-LV.pdf