Programmēšanas kurss iesācējiem. Tiks apgūta C valoda, pamatiemaņas darbā ar Linux.