tudiju kursa mērķis

Kursa mērķis ir aplūkot un izmēģināt praksē dažādus datorizētās tulkošanas rīkus (MemsourceSDL Trados Studio u. c.) un noderīgas tehnoloģijas nozartekstu tulkošanā, uzzināt par tulkošanas darba vidi mūsdienās, uzsverot pārmaiņas, kas saistītas ar moderno tehnoloģiju ienākšanu tulkotāja darba vidē, kā arī prast izmantot iegūtās prasmes un iemaņas, strādājot gan individuāli kā līgumtulkotājam, gan lielos tulkošanas birojos strādājot ar apjomīgiem tulkošanas pasūtījumiem.

Studiju rezultātu vērtēšana

Gala rezultātu veido:

·         3 grupas darbi

·         teksta tulkojums, izmantojot datorizētās tulkošanas rīkus:

·         ieskaites darbs: rakstveida referāts par izvēlēto tematu:


Datorizētā tulkošana A.Veckalne_LV.pdfDatorizētā tulkošana A.Veckalne_LV.pdf