Kursā tiks apgūti saskarsmes un profesionālās ētikas pamatjautājumi, kas skar cilvēka uzvedību, valodu, ētiku dažādās dzīves un darba situācijās.