Studiju kursa mērķis ir apgūt programmatūras izstrādes projektu vadīšanas un organizēšanas teorētiskos pamatus un analizēt praktisku projektu pieredzi.

Kursa saturs ir akcentēts uz programmatūras izstrādes projektu organizēšanu un pārvaldīšanu, nodrošinot, topošiem programmatūras izstrādes profesionāļiem, izpratni par darbu projekta komandā, kā arī par procesiem un organizatoriskajām aktivitātēm, kas tiek veiktas projekta izpildes gaitā.