Bakalaura programmā apgūtā varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas kursa atkārtošana un padziļināta apguve