Pārbaudījuma veids: ieskaite.

ES juridisko aktu (un plašākā kontekstā - juridisko tekstu) tulkošanas principi, pamatprasības. Terminoloģijas avoti. Tulkojumu kvalitātes nodrošināšanas principi. ES dokumentu tulkošanas praktiskie uzdevumi. Parafrāzēšanas iemaņu attīstīšana, ņemot vērā, ka parafrāzēšana uzskatāma par vienu galvenajām tulkotāja prasmēm. Tulkojumu rediģēšana.

Kurss maksimāli orientēts uz praktisko iemaņu pilnveidošanu.