Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar informācijas sistēmu analīzes un projektēšanas teorētiskajiem aspektiem, sniegt studentiem informācijas sistēmas izstrādāšanas praktiskās iemaņas.