Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar krievu valodas vārdu krājuma stilistisko diferenciāciju, dot izpratni par funkcionālajiem stiliem, attīstot studentu iemaņas un spējas orientēties stilistisko izteiksmes līdzekļu daudzveidībā, tulkojot dažāda veida tekstus krievu valodā.

Kursā liela uzmanība tiek veltīta leksikostilistikas jautājumu izpētei, kā arī atsevišķu vārdšķiru stilistikas un stilistiskās sintakses jautājumu analīzei.