Kursā tiek piedāvāts apgūt lietišķās franču valodas pamatus pēc " Affaires a suivre" materiāliem.