Kurss domāts TSF 1. kursa angļu - vācu - krievu programmas studentiem starpkultūru komunikācijas kā zinātnes izpratnei, praktisko iemaņu un attieksmju veidošanai pret atšķirīgām kultūrām.