Informācija

Autors

Mg. Sc. Ing., lektors, Gints Dreifogels

LAIS kods

ETel3011

Pārbaudes forma

Eksāmens

Kredītpunkti

2

Kopējais kontaktnodarbību skaits

16

Nepieciešamās zināšanas kursa uzsākšanai

Ciparu elektronikas un shēmtehnikas pamati

Saite uz pilno kursa aprakstu

spiest šeit