Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par programmatūras rīku izmantošanu un izvēli uzņēmumā dažādu uzdevumu veikšanai, lai automatizētu uzņēmuma darbību, kā arī nostiprināt praktiskas iemaņas informācijas tehnoloģiju izmantošanā vadītāja darbībā.