Operāciju pētīšana

Kursa mērķis ir sniegt bakalaura programmas studentiem zināšanas par loģistikas pamatiem sekojošās sfērās:

·Loģistikas attīstība , izaicinājumi un uzdevumi uzņēmumu biznesa mērķu sasniegšanā.

·Loģistikas funkcijas;Piegādes ķēdes vadība( supply Chain management);

·Piegādes serviss un kvalitāte attiecībā pret loģistikas izmaksām;

·Sadales vadīšana un plānošana;

·Ražošanas vadīšana un plānošana;

·Materiālu sagādes vadīšana un plānošana;

·Transporta veidi to loma Piegādes ķēžu vadībā;

·Noliktavas un preču distribūcija;

·Starptautisks tirdzniecības un transporta nosacījumi, termini un dokumentācija; Praktiski piemēri un statistikas dati.

Ilgtspējīgas efektīvas piegāžu ķēdes un atgriezeniskās preču plūsmas izveidošana un pilnveidošana mainīgā globālās konkurences vidē.
Kursa apraksts LV papildinats(17-124)_2020.doc.pdfKursa apraksts LV papildinats(17-124)_2020.doc.pdf

Kursa mērķis ir veicināt studentu izpratni par tirgu, tā dalībniekiem pieprasījuma un piedāvājuma veidošanos, par pircēju rīcību dažādos tirgos, tirgus segmentēšanu, cenu noteikšanu, izskaidrot mārketinga mix elementu plānošanas un mijiedarbības principus.