Studiju kursa mērķis
 Kurss plānots kā ievads mūsdienu sastatāmās valodniecības problēmās un pētījumos, pievēršoties angļu, latviešu, krievu un vācu valodas kontrastīvajiem aspektiem. Tiek aplūkotas arī universālijas, kas var atvieglot tulkošanu.

Studiju rezultātu vērtēšana

Gala rezultātu veido:

●       Pētnieciskais darbs par savas dzimtās vietas latviešu valodas īpatnībām -   10%.

  • Eksāmens 90%