Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar spēļu izstrādes pamatiem, kā arī sniegt pamatzināšanas vienkāršu (elementāru) spēļu izstrādē.

Paredzamie rezultāti:

  • Spēj nodefinēt nepieciešamās komponentes jaunas spēles izveidošanai;

  • Spēj strādāt ar objektiem 3D telpā, izprast koordināšu sistēmas;

  • Prot apstrādāt audiofailus un attēlu failus savas spēles izveidošanas specifiskajām vajadzībām;

  • Prot izveidot patstāvīgu spēli, izmantojot dažādas tehnoloģijas.