Vizuālās programmēšanas valodas - kursa apraksts 

Šis ir praktisks kurss, kas iepazīstinās VeA studentus ar mūsdienu vizuālo programmēšanas valodu iespējām programmatūras inženierijā.

Šī kursa galvenais mērķis ir iepazīstināt studentus ar Microsoft Visual Studio IDE, .NET platformu, C # programmēšanas valodu un ar dažādām saistītām progresīvām tehnoloģijām, lai izprastu tehnoloģiju priekšrocības un trūkumus, kā arī galvenās to pielietojuma shēmas.

Šis kurss ietver POPBL (uz projektiem orientētu problēmu risināšanas) apguves modeli, kura mērķis ir saskaņot studentu prasmes ar industrijas vajadzībām, kas attiecīgi nodrošina, ka students iegūst nepieciešamo praktisko pieredzi un zināšanas reālistiska projekta realizācijas laikā.

Šis kurss iepazīstinās studentus ar fundamentālajām vizuālās programmēšanas koncepcijām, kas tiks uzreiz pielietotas dažādos vingrinājumos un projektos. Šajā kursā studenti iemācīsies strādāt ar MS Visual Studio, radīt darbvirsmas un mobilās lietojumprogrammas un pielietot C # programmēšanas valodu, lai risinātu dažādu scenāriju reālās dzīves problēmas.

Course description in English (VPL2019):

This is a practical course made to introduce the students with the capabilities of modern visual programming languages in software engineering for a target user. 

The main objective of this course is to introduce students to Microsoft Visual Studio IDE, .NET platform, C# programming language and various related advanced technologies, to provide an understanding of the advantages and disadvantages of the technology as well as the main applications.

This course incorporates a Project-Oriented Problem Based Learning (POPBL) model that is intended to align students' views with industry needs, which ensures that the student will gain necessary practical experience and knowledge throughout realistic project work. 

This course will introduce the students with the fundamental visual programming concepts, which will be immediately applied through various exercises and projects. During this course the students will learn how to work with MS Visual Studio, create desktop and mobile applications and apply C# programming language for solving real-life problems of various scenarios.