Kursa mērķis ir sniegt visaptverošu informāciju par studiju procesa reglamentējošu likumdošanu augstskolā, par studējošo iesaisti, par studentu tiesībām un pienākumiem, par studiju procesa organizāciju Ekonomikas un pārvaldības fakultātē. Kursa mērķis ir arī sniegt vispārīgu ieskatu izvēlētajā specialitātē, praktiski iepazīstoties ar uzņēmējdarbības vidi un uzņēmējdarbības veidiem dažādos uzņēmumos.