Studiju kursa mērķis

Apgūt un nostiprināt vācu valodas prasmes (saskaņā ar Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvē: sliekšņa līmenis/progresīvais sliekšņa līmenis – B1/B2) studiju nolūkiem atbilstoši izvēlētās pamatprogrammas mērķiem un uzdevumiem teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, kurās veic klausīšanās, lasīšanas, rakstveida tekstu sagatavošanas, nelielus tulkošanas u.c. uzdevumus, kā arī videofilmu skatīšanos ar uzdevumiem par konkrētajām kursa apakštēmām.


Kursa-apraksts_ Musdienu_vacu_valoda_II.pdfKursa-apraksts_ Musdienu_vacu_valoda_II.pdf