Kursa mērķis ir apgūt aktuālās tīmekļa lietotņu izstrādes platformas un iegūt prasmes tīmekļa lietotnes izveidē, uzstādīšānā un automātisko rīku darbībā.