Modernu tīmekļa lietotņu izveidošanas principi, Javascript programmēšanas valodā.