Studiju kursa mērķis

Kursa mērķis ir sniegt studentiem pamatzināšanas par mūsdienu mikrokontrolieru pamatklasēm, to arhitektūru, tehniskajiem raksturlielumiem, specifiskajām īpašībām,programmēšanu un pielietojumiem. Sniegt iespēju apgūt nepieciešamās iemāņas  ATMEL AVR saimes mikrokontrolieru programmēšanā C valodā, lai sniegt iespēju apgūt prasmes mikrokontrolieru pielietošanai elektronisko iekārtu izstrādei un to vadības programmatūras izveidei.