Kursa apraksts latviski (SR2019)

Šis ir praktisks kurss, kas paredzēts, lai iepazīstinātu studentus ar mobilās robotikas un sensoru tehnoloģijām, kontroles metodēm, kā arī to pielietošanu mūsdienu pasaules tehnoloģijās un industriālajā automatizācijā. Kurss iepazīstinās studentus arī ar esošajiem robotikas programmēšanas modeļiem, ko varēs pielietot reālās pasaules scenārijiem.

Šis kurss ietver POPBL (uz projektiem orientētu problēmu risināšanas) apguves modeli, kura mērķis ir saskaņot studentu prasmes ar industrijas vajadzībām, kas attiecīgi nodrošina, ka students iegūst nepieciešamo praktisko pieredzi un zināšanas reālistiska projekta realizācijas laikā.

Course description in English (SR2019):

This is a practical course made to introduce the students with the aspects of mobile robotics and sensor systems, their appliances in modern world technologies and industrial automation. The course will also serve as an introduction to existing real-world automation and robot programming models.

This course incorporates a Project-Oriented Problem Based Learning (POPBL) model that is intended to align students' views with industry needs, which ensures that the student will gain necessary practical experience and knowledge throughout realistic project work.