Kursa apraksts latviski (ML2019)

Šis ir praktisks kurss, kas paredzēts, lai iepazīstinātu studentus ar mašīnmācīšanās (machine learning) algoritmiem, metodēm un aspektiem, kā arī to pielietošanu mūsdienu pasaules tehnoloģijās un lietojumprogrammās. Kurss iepazīstinās studentus arī ar esošajiem mašīnmācīšanās programmēšanas modeļiem, ko varēs pielietot uz reālas pasaules datiem.

Šis kurss ietver POPBL (uz projektiem orientētu problēmu risināšanas) apguves modeli, kura mērķis ir saskaņot studentu prasmes ar industrijas vajadzībām, kas attiecīgi nodrošina, ka students iegūst nepieciešamo praktisko pieredzi un zināšanas reālistiska projekta realizācijas laikā.

Course description in English (ML2019):

This is a practical course made to introduce the students with the aspects of Machine Learning algorithms and appliances in modern world technologies and applications. The course will also serve as an introduction to existing real-world Machine Learning models including Bayesian Networks, Support Vector Machines, Neural Networks and other practical approaches.

This course incorporates a Project-Oriented Problem Based Learning (POPBL) model that is intended to align students' views with industry needs, which ensures that the student will gain necessary practical experience and knowledge throughout realistic project work. 


Ievads mašīnmācīšanā  Introduction to Machine Learning - kursa apraksts LV.pdfIevads mašīnmācīšanā Introduction to Machine Learning - kursa apraksts LV.pdf