Programmatūras izstrādes šabloni / Software Design Patterns 2018

Studiju kursa mērķis ir apgūt objektu orientētas programmēšanas (OOP) dizaina principus un dažādus OOP dizaina modeļus, lai varētu risināt dažādas dizaina problēmas, izmantojot ieviestās nozares standarta "labākās prakses" pieejas.

Šis kurss ietver POPBL (uz projektiem orientētu problēmu risināšanas) apguves modeli, kura mērķis ir saskaņot studentu prasmes ar industrijas vajadzībām, kas attiecīgi nodrošina, ka students iegūst nepieciešamo praktisko pieredzi un zināšanas reālistiska projekta realizācijas laikā.

Course description in English (SDP2018):

The study course objective is to learn object-oriented programming (OOP) design principles and various OOP design patterns, to be able to solve various design problems by using established industry standard “best practice” approaches.

This course incorporates a Project-Oriented Problem Based Learning (POPBL) model that is intended to align students' views with industry needs, which ensures that the student will gain necessary practical experience and knowledge throughout realistic project work.