Šis ir praktisks kurss, kas paredzēts, lai iepazīstinātu studentus ar paralēlo programmēšanu un paralēliem algoritmiem un to aspektiem, to pielietošanu mūsdienu pasaules tehnoloģijās un lietojumprogrammās, kā arī ar mākoņskaitļošanas (Cloud Computing) pamatiem. Kurss iepazistinās studentus arī ar esošajiem reālā-laika paralēlās programmēšanas modeļiem, tostarp Java Concurrency, MapReduce, MPI, OpenCL and CUDA.

Šis kurss ietver POPBL (uz projektiem orientētu problēmu risināšanas) apguves modeli, kura mērķis ir saskaņot studentu prasmes ar industrijas vajadzībām, kas attiecīgi nodrošina, ka students iegūst nepieciešamo praktisko pieredzi un zināšanas reālistiska projekta realizācijas laikā.

Course description in English:

This is a practical course made to introduce the students with the aspects of Parallel Computing and Parallel Algorithms, their appliances in modern world technologies and applications, and to get familiar with cloud computing. The course will also serve as an introduction to existing real-world parallel programming models including Java Concurrency, MapReduce, MPI, OpenCL and CUDA.

 This course incorporates a Project-Oriented Problem Based Learning (POPBL) model that is intended to align students' views with industry needs, which ensures that the student will gain necessary practical experience and knowledge throughout realistic project work. 


Course description Parallel Computing 2018 ENG.pdfCourse description Parallel Computing 2018 ENG.pdf