Kursa ietvaros tiek apskatīts kā informācijas un komunikāciju tehnoloģija var palielināt uzņēmuma konkurētspēju. Kursā studentiem jāanalizē dažādas reālas situācijas, jāprezentē risinājumi dažādām problēmsituācijām.