Kursa ietvaros tiks apskatīts Augstskolu likums, Izglītības likums, citi ar studijām saistīti likumdošanas akti un nolikumi. Notiks vairāku uzņēmumu apmeklējumi, lai iepazītos ar specialitāti, tostarp VeA Starptautiskais radioastronomijas centrs, Ventspils Nafta Terminālis, Bucher Municipal un citi uzņēmumi.