Šis ir praktisks kurss, kas iepazīstina studentus ar Arduino platformas iespējām digitālo ierīču un interaktīvu objektu veidošanai, kas var uztvert un kontrolēt apkārtējo vidi.

Šis kurss ietver POPBL (uz projektiem orientētu problēmu risināšanas) apguves modeli, kura mērķis ir saskaņot studentu viedokli ar industrijas vajadzībām, kas attiecīgi nodrošina, ka students iegūst nepieciešamo praktisko pieredzi un zināšanas reālistiska projekta realizācijas laikā.

Šis kurss iepazīstinās studentus ar pamatjēdzieniem un programmēšanas koncepcijām, kas tiks aprobētas uz Arduino mikrokontrolleriem, izmantojot speciālizētos vingrinājumus un projektus. Šajā kursā studenti iemācīsies strādāt ar Arduino mikrokontrolleru, izveidot elektroniskās shēmas un pielietot C / C++ programmēšanas valodu, lai risinātu dažādu scenāriju reālās dzīves problēmas.

Course description in English:

This is a practical course made to introduce the students with the capabilities of Arduino, an open-source computer hardware/software platform for building digital devices and interactive objects that can sense and control the physical world around them.

This course incorporates a Project-Oriented Problem Based Learning (POPBL) model that is intended to align students' views with industry needs, which ensures that the student will gain necessary practical experience and knowledge throughout realistic project work.

This course will introduce the students with the fundamental logic and programming concepts, which will be immediately applied on an Arduino microcontroller with several exercises and projects. During this course the students will learn how to work with Arduino microcontroller, create electronic circuits and apply C/C++ programming language for solving real-life problems of various scenarios.

LP2018 Course description.pdfLP2018 Course description.pdf