Studiju kursa mērķis

Pilnveidot, nostiprināt un izkopt nozartekstu tulkošanas un rediģēšanas prasmes, veicot vidējas grūtības pakāpes un sarežģītu nozartekstu (piem., ar tautsaimniecību saistītu, uzņēmējdarbības jomas vai tehnisku tekstu, to fragmentu, speciālās leksikas vienību definīciju) tulkojumus, kā arī veidot un attīstīt pētnieciskās prasmes, īpašu uzmanību kursā veltot terminu identificēšanai, to tulkošanai un saskaņošanai tulkojumā, jo īpaši - prast kursā apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas terminoloģijā izmantot tulkošanas praksē.

Kursa-apraksts_ Ievads_terminologija_II_2019-2020mg.pdfKursa-apraksts_ Ievads_terminologija_II_2019-2020mg.pdf