Kursā Lietišķo Tekstu Tulkošana studenti apskatīs dažādu lietiško tekstu pararaugus, piemēram:

Uzņēmuma dibināšanas dokumenti

Lietošanas noteikumi digitālajā vidē

Dažāda veida veidlapas un to pievienojamie dokumenti

Un citi lietišķie teksti.