Kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar digitālo attēlu apstrādes metodēm, to fizikālo un matemātisko pamatojumu.
Galvenās tēmas:

  1. digitālo attēlu pamatjēdzieni;
  2. telpiskās filtrācijas pamati;
  3. spektrālā formālisma pamati;
  4. attēlu restaurācija;
  5. krāsu attēlu apstrāde;
  6. veivletu tehnoloģijas.