Kursa mērķis: sniegt studentiem ieskatu efektīvā pētījuma izstrādē, noformēšanā un prezentēšanā, lai paaugstinātu studentu izstrādāto patstāvīgo pētījumu, t. sk., maģistra darbu kvalitāti.