Rakstiskā tulkošana II: ES ekonomiskie un juridiskie teksti EN-RU

Mērķis: paplašināt vārdu krājumu, iepazīties ar terminoloģiju, uzlabot krievu valodas prasmes