Kursā ievietoti 2018. gada pavasara projektu materiāli un prezentācijas.