Kurss sniedz ieskatu par vadības informācijas sistēmu nozīmi un lietošanu uzņēmējdarbībā. Kursa ietvaros doktorandi tiks iepazīstināti ar dažādiem vadības informācijas sistēmu veidiem, izmantojot situāciju analīzes.

1_Ievads.pdf1_Ievads.pdf