Studiju programmas direktors: docents Māris Ēlerts