Studiju programmas direktors: docents Jānis Veckrācis