Studiju programmas direktore: asoc.prof. Gaļina Hiļķeviča