Mērķis

Uzlabot, papildināt un sistematizēt vācu valodas lietošanas prasmes studiju un profesionāliem nolūkiem. Veicināt tulkošanas prasmju apguvi, veicot vidēji sarežģītu tekstu tulkošanu no vācu valodas latviešu valodā.

 

Kursa saturs

Brīvais laiks: filmas, filmu novērtēšana. Dzīvošana. Vācijas pilsētā. Ceļošana. Atvaļinājums. Eiropa un vācieši. Kultūru atšķirības. Darbs un studijas. Darba un studiju laika plānošana. Vienošanās par tikšanās termiņu. Sarunas ar kolēģiem. Universitātē. Lietišķā korespondence. Gramatika: īpašības vārdu locīšana; lietvārdu deklinācijas; konjunktīvs II; vārdu kārtība vienkāršā un saliktā teikumā; salikts pakārtots teikums; saikļi, kas ievada palīgteikumu un vārdu kārtība palīgteikumos.


Kursa_apraksts__Musdienu_vacu_v_II_2018.pdfKursa_apraksts__Musdienu_vacu_v_II_2018.pdf