Kursa apjoms: 1 KP

Kursā tiks aplūkotas reklāmas valodas īpatnības angļu un latviešu valodā, iepazīsimies ar dažādiem reklāmas žanriem, tulkosim reklāmas tekstus EN-LV-EN, vāksim reklāmas tekstus piemērus, analizēsim to vizuālos, lingvistiskos un tekstuālos aspektus.

Reklāmas tekstu tulkošana ir starpdisciplināra. Tajā būtiski ir lingvistiskie, psiholoģiskie, juridiskie un mārketinga aspekti.

Kursa laikā jāveido reklāmas teksta portfolio (elektroniski). 

Kurss tiek pabeigts ar IESKAITI.

Prasības ieskaitei: aktīva līdzdalība, izpildīti mājasdarbi, noslēguma darbs.