Kurss ietvaros studējošie izzina jaunākās informācijas tehnoloģijas, kas sekmē uzņēmējdarbības attīstību.