Kurss "Ievads studijās un specialitātē" sniedz studējošiem vispārēju informāciju par studijām augstskolās, kā arī raksturo studiju procesu Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes profesionālajā bakalaura studiju programmā "Biznesa vadība". Kursa ietvaros studenti apmeklēs vairākus uzņēmumus un iestādes, lai praktiski iepazītos ar specialitāti.