Kursa mērķisIegūt pamatzināšanas par algoritmiem, par programmu izstrādes procesu. Apgūt algoritmisko domāšanu. Apgūt programmu izstrādi programmēšanas valodā JAVA, izmantojot procedūrorientēto programmēšanas paradigmu.


Studiju rezultāti  • Spēj praktiski izstrādāt programmas programmēšanas valodā JAVA, ievērojot vispārpieņemtos programmēšanas principu.

  • Spēj konstatēt un izlabot kļūdas pirmkodā.

  • Atbilstoši uzdevuma formulējumam spēj atrast piemērotu risinājumu, pamatot to.

  • Spēj analizēt un izskaidrot JAVA pirmkodu.

  • Spēj patstāvīgi strādāt ar literatūru un interneta resursiem.


Kursa_apraksts_JAVA_I_LV.docx.pdfKursa_apraksts_JAVA_I_LV.docx.pdf