Kursa mērķis: sniegt studentiem ieskatu efektīvā pētījuma izstrādē, noformēšanā un prezentēšanā, lai paaugstinātu studentu izstrādāto patstāvīgo pētījumu, t. sk., maģistra darbu kvalitāti.

Apskatītās tēmas:

  1. pētījuma iesākšana;
  2. zinātniskā literatūra;
  3. pētījuma plānošana;
  4. rezultātu apkopošana;
  5. pētījuma atskaites noformēšana;
  6. pētījuma prezentēšana.