3. starpdisciplinārā Projektu nedēļa Tulkošanas studiju fakultātē