Kurss paredzēts studentu izpratnes padziļināšanai par pamatprincipiem, kas saistīti ar modernas informācijas sistēmas izstrādi, ieviešanu, kontroli, novērtēšanu un stratēģisko izmantošanu, biznesa datu apstrādei, biroja automatizācijai un racionalizācijai, lēmumu pieņemšanai. Galvenais akcents tiks likts uz informācijas tehnoloģijas pārvaldības un stratēģiskajiem aspektiem, neaizmirstot pasvītrot un ietvert moderno tehnoloģiju piesaisti.

 

Kursa ietvaros tiks apskatīti gan informācijas pārvaldības un informācijas sistēmu uzņēmējdarbībā vispārējie aspekti, rekomendācijas programmatūras un aparatūras izvēlē, stratēģiskie aspekti, kas saistīti ar informācijas pārvaldību, zināšanu pārvaldību, informācijas sistēmu vadīšanu, jautājumi, kas saistīti ar sistēmas izstrādi, testēšanu, ieviešanu, kontroli, ilgtspējību, informācijas un sistēmas drošības jautājumi un, protams, jaunākās tendences saistībā ar modernajām tehnoloģijām – mākoņskaitļošana, mobilās aplikācijas, lielie datu masīvi (big data).