Kurss paredzēts doktorantūras studentu izpratnes padziļināšanai par vadības informācijas sistēmas izstrādi, ieviešanu, kontroli, novērtēšanu un stratēģisko izmantošanu. Galvenais akcents tiks likts uz informācijas tehnoloģijas pārvaldības un stratēģiskajiem aspektiem. Kursa ietvaros tiks dots pārskats par vadības informācijas sistēmām, vadības informācijas sistēmu stratēģisko izmantošanu, raksturota vadības informācijas sistēmu lietošana biznesa funkcijās. Īpaša vērība tiks piegriezta informācijas tehnoloģiju izmantošanā pārvaldībā, tostarp raksturotas vadītāju vajadzības saistībā ar informācijas nepieciešamību, informācijas tehnoloģiju resursu organizēšana, tiks dots ieskats piegādes ķēžu vadības sistēmās un globālajās informācijas sistēmās. Kursa ietvaros arī tiks dots ieskats par informācijas sistēmām lēmumu pieņemšanas procesā, tostarp lēmumu pieņemšana un ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (GIS), mākslīgais intelekts un ekspertsistēmas. Visbeidzot kursā arī tiks pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar vadības informācijas sistēmu plānošanu, īstenošanu un kontroli.